• Princíp tepelného čerpadlaTepelné čerpadlo pracuje na rovnakom princípe ako chladnička. Tá odoberá teplo potravinám (chladí) a v zadnej časti chladničky kúri. Rovnako pracuje tepelné čerpadlo len s oveľa väčším výkonom.

Odoberá teplo vonkajšiemu prostrediu (vode, vzduchu alebo zemi) a v dome pomocou radiátorov alebo podlahového kúrenia kúri.

princíp fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda

V prípade systému vzduch-voda je vonkajšou jednotkou (výparník s ventilátorom) umiestnenou vonku nasávaný vzduch, z ktorého je odoberaná tepelná energia a spätne je tento vzduch (ochladený) vháňaný do vonkajšieho priestoru. Vnútorná jednotka, ktorá je umiestnená v objekte zabezpečuje ohrev vykurovacej vody.

Výhody systému vzduch-voda

Technická realizácia oproti zem-voda je omnoho jednoduchšia a podstatne lacnejšia.

Vzduch je ako zdroj tepla najdostupnejší a z ekologického hľadiska najvýhodnejší. Teplo odobraté zo vzduchu je totiž opäť vrátené späť tepelnými stratami objektu.

Tento princíp má oproti ostatným niekoľko výhod:

  • zaujímavá obstarávacia cena a rýchla návratnosť investície
  • žiadne zemné vrty ani zemné kolektory
  • rýchla, ľahká a tým aj lacná montáž

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ideálnym riešením pre novostavby a rekonštrukcie starších vykurovacích sústav.

na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov