• Regulačný systém xCCČo je xCC

Systém x Cascade Control (xCC) je výkonná programovateľná regulácia. Slúži k riadeniu jednotlivých prvkov vykurovacej sústavy. Je veľmi presná a má komfortné ovládanie. Jej použitím je možná výrazne efektívnejšia prevádzka celej vykurovacej sústavy.

Prečo xCC

Regulácia tepelných čerpadiel má svoje špecifiká. Ich kvalita a spoľahlivosť je dôležitá pre dosiahnutie efektívnej prevádzky vykurovacej sústavy. Z týchto dôvodov sme vyvinuli regulačný systém xCC, ktorého úlohou je riadiť celý vykurovací systém s maximálnou účinnosťou a efektivitou. Túto reguláciu s úspechom používame na riadenie vykurovacích sústav veľkých objektov. Vzhľadom k ich úspešnosti a variabilite sme ich začali používať aj v oblasti rodinných domov.

Čo je možné pomocou xCC regulovať

xCC je súčasťou tepelného čerpadla AC Heating. Pomocou xCC je možné regulovať celý vykurovací systém, ktorý má na jednej strane zdroje tepla a na strane druhej spotrebiče tepla. Zdroje a spotrebiče môžu byť radené do kaskád.

V kaskáde zdrojov môžu byť zaradené napríklad:

 • tepelné čerpadlo
 • elektrokotol
 • plynový kotol
 • kotol na tuhé palivá
 • krbová vložka
 • solárny systém...

V kaskáde spotrebičov môžu byť zaradené napríklad:

 • riadiátory
 • podlahové kúrenie
 • vzduchotechnika
 • zásobník s teplou úžitkovou vodou
 • bazén
 • výrivka..


vnútorná jednotka convert aw
vnútorná jednotka convert aw

Ako sa xCC ovláda

Regulačný systém xCC sa nastavuje a ovláda pomocou panelu na vnútornej jednotke, pomocou počítača prostredníctvom webového rozhrania (napríkald prehliadač Mozilla, Chrome, Opera alebo Internet Explorer...), prípadne priestorovým prístrojom. Ďalšou možnosťou je integrovaný dotykový LD displej.

Tepelné čerpadlo vybavené reguláciou xCC môžeme jednoducho pripojiť k internetu cez miestnu počítačovú sieť LAN alebo WLAN (Wifi), prípadne pomocou modemu GPRS.

xCC si poradí aj s nevyhovujúcou vykurovacou sústavou

Vďaka xCC nie je nutné pri vykurovacích sústavách, ktoré nevyhovujú nízkoteplotnému spádu 55/45°C používať drahé a neúčinné vysokoteplotné čerpadlá.  Regulačný systém dokáže automaticky prejsť do alternatívneho režimu a použiť bivaletný/záložný zdroj na zvýšenie výstupu teploty vykurovanej vody na požadovanú teplotu.

Hlavná výhoda xCC - flexibilita, premyslená logika riadenia

Regulačný systém xCC je veľmi variabilný. Umožňuje nastaviť reguláciu jednotlivých prvkov vykurovacej sústavy. Táto flexibilita prináša výraznú úsporu pri realizácii, pretože projektanta neobmedzuje miestny stav zapojenia vykurovacieho okruhu, ako je tomu u konvenčných regulátorov, ktoré dokážu len obmedzený počet hydraulických zapojení. Často nie je nutné vykurovací okruh adaptovať na dané doporučené schéma, pretože sa adaptuje regulačný systém xCC. Tento prístup je prielomom v oblasti regulácie.

xCC - zamerané na maximalizáciu úspor

Príkladom zvýšenia úspory prevádzky je vykurovanie bazénu v zimnom období, kedy je potrebné najviac tepla. Ak dôjde v noci k stavu, kedy vykurovací systém potrebuje podporu bivalentného/záložného zdroja (napríklad elektrokotol), užívateľ môže zvoliť režim, v ktorom sa požadovaná teplota bazénu automaticky zníži, prípadne nastaviť hodnotu vonkajšej teploty, od ktorej tento spotrebič tepla prejde automaticky do útlmového režimu. Cez deň sa oteplí a bazén sa dohreje bez spínania bivalentného/záložného zdroja a s vyššou účinnosťou. Regulačný systém tiež počíta s neriadenými zdrojmi tepla. Ak zaznamená napríklad aktivitu solárneho systému alebo krbovej vložky, xCC automaticky vyhodnotí či je nutné, aby tepelné čerpadlo bežalo. Pokiaľ áno, beží na znížený výkon v súčinnosti s neriadeným zdrojom, prípadne môže dôjsť k jeho odstaveniu. Po skončení dodávky tepla z neriadeného zdroja sa opäť jeho činnosť automaticky obnoví. Regulácia má celú radu funkcií a je potrebné odborne posúdiť, aké riešenie je najvhodnejšie.

na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov