• Tepelné čerpadlá Convert AW pre rodinné domyVykurovanie rodinných domov tepelným čerpadlom vzduch-voda s plynulou reguláciou výkony AC heating Convert AW (6-28kW)

Bohaté skúsenosti s tepelnými čerpadlami AC Heating rady Convert AW ukázali, že vykurovanie rodinného domu tepelným čerpadlom s invertorom je správna voľba. Riešenie, ktoré Vám ponúkne systém vzduch-voda s frekvenčým meničom (invertorom), s ktorým môžete plynulo regulovať výkon od 30% do 100%, výrazne odstraňuje nevýhody konvenčných systémov. Prevyšuje ich v efektivite prevádzky, spoľahlivosti a jednoduchosti inštalácie. V spojení s prepracovanou reguláciou x Cascade Control zaručuje optimálne riešenie vykurovania.

Oproti klasickým technológiám tepelných čerpadiel vzduch-voda bez frekvenčného meniča, táto technológia prináša nasledujúce výhody:

1. Zvýšenie vykurovacieho faktoru a s tým spojená úspora elektrickej energie, zjednodušenie celého systému a výrazne vyššia spoľahlivosť oproti konvenčným tepelným čerpadlám = nižšie prevádzkové náklady.

2. Akumulačná nádoba v systéme nie je potrebná = lacnejšia a jednoduchšia vykurovacia sústava.

3. Vyšší vykurovací faktor v prechodnom období. Tepelné čerpadlo s frekvenčným meničom možno dimenzovať na väčší výkon, ako sú tepelné straty vykurovacieho objektu z dôvodu zvýšenia vykurovacieho faktoru v prechodovom období. Elektronika frekvenčného meniča automaticky nastaví správny vykurovací výkon. Vďaka tomu kompresor pracuje vo výrazne lepších podmienkach. Týmto sa zvyšuje priemerný vykurovací faktor, zariadenie je podstatne tichšie a úspornejšie. Úspora sa môže pohybovať až okolo 40% oproti tradičným systémom tepelných čerpadiel.

4. Nie vždy je nutné do vykurovacieho systému zaraďovať záložný zdroj (elektrokotol).

5. Regulačný systém xCC umožňuje individuálne nastavenia užívateľov s možnosťou diaľkovej správy, napríklad cez internet. Výsledkom je konštatná teplota vykurovaného objektu, tichšia prevádzka a nižšia spotreba elektrickej energie.

porovnanie dosiahnutia požadovanej teploty medzi tradičným systémom a Convert AW

Tepelné čerpadlá AC Heating Convert AW sú vhodné pre existújúce rodinné domy aj novostavby

V existujúcich domoch využívame súčasný zdroj tepla ako záložný zdroj. Preto nie je nutné investovať do ďalšieho zdroja. Naše riešenia sú variabilné a vychádzajú vždy z potrieb klienta.

Vhodným dimenzovaním je možné navrhnúť riešenie aj bez použitia záložného zdroja. Toto riešenie sa väčšinou používa u novostavieb s podlahovým kúrením. Vďaka novému regulačnému systému xCC môžeme tepelné čerpadlo inštalovať aj na staršie rodinné domy, kde nie je nízkoteplotná vykurovacia sústava. xCC zaistí plynulý prechod za podmienok definovaných užívateľom, z monovalentnej prevádzky (tepelné čerpadlo) do bivalentnej prevádzky (tepelné čerpadlo v súčinnosti s bivalentným/záložným zdrojom). Pokiaľ je na dosiahnutie teplotnej pohody v dome potrebné ohrievať vykurovaciu vodu na vyššiu teplotu ako 55°C, zaistí xCC plynulý prechod do alternatívnej prevádzky (bivalentný/záložný zdroj).

Vizualizácia vykurovacieho systému v dome riadený regulačným systémom xCC - možno napojiť na Váš PC alebo naše technické stredisko.

 

Ekonomická stránka použitia tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW na rodinný dom môžete získať už od 7770 € s DPH vrátane šéfmontáže. Typická zostava vrátane bivalentného/záložného zdroja bez ohrevu TUV sa pohybuje okolo 9966 € s DPH. Pri novostavbe je nutné odpočítať z tejto sumy náklady na iný zdroj, napr. plynového kotla, prípojky, rozvodu plynu, komínu.

Úspora oproti kúreniu elektrokotlom je cca 2/3 a plynovým kotlom 1/2. Ďalšia úspora môže byť za platby elektrickej energie, keď pri tarife DD6 za tepelné čerpadlo stojí napríklad 1kWh 0,1157660 EUR pri nízkom tarife (minimálne 20 hodín) a 0,2313500 EUR pri vysokom tarife (4 hodiny).

Investícia do tepelného čerpadla sa obvykle pri novostavbe vráti do 5-7 rokov, ak odpočítame počiatočnú investíciu do iného zdroja, u starších domov je to 7-9 rokov. Životnosť tepelných čerpadiel AC Heating Convert AW sa pohybuje okolo 20 rokov. Plná záruka je poskytovaná 7 rokov.

Technické parametre tepelného čerpadla AC Heating Convert AW

Typ AW6 AW9 AW14 AW16
Cena* bez DPH 4 790 € 5 200 € 5 830 € 6 245 €
Maximálny výkon kW 6,5 8,8 14,1 16,0
Minimálny výkon kW 0,9 2,0 2,5 3,0
Maximálny príkon kW 2,3 3,1 4,5 5,3
Vykurovací faktor (COP) A7W35** 4,1 4,5 4,5 4,4
Hladina akustického tlaku*** dB(A) 44 45 48 49
Obehové čerpadlo vo vnútornej jednotke Willo Star RS 25/6 Willo Star RS 25/6 Willo Star RS 25/6 Willo Star RS 25/6
Maximálny prevádzkový prúd A 12,2 15,2 22,2 23,0
Napájanie V-fáza-Hz 220/240 1f-50 220/240 1f-50 220/240 1f-50 220/240 1f-50
Kompresor dvojitý rotačný dvojitý rotačný dvojitý rotačný dvojitý rotačný
Expanzný ventil elektronický elektronický elektronický elektronický
Chladivo R-410a R-410a R-410a R-410a
Typ AW19 AW22 AW28
Cena* bez DPH 7 495 € 8 745 € 9 995 €
Maximálny výkon kW 19 22,4 27,5
Minimálny výkon kW 2,4 3,4 4,2
Maximálny príkon kW 5,8 6,4 8,0
Vykurovací faktor (COP) A7W35** 4,5 4,5 4,4
Hladina akustického tlaku*** dB(A) 52 54 56
Obehové čerpadlo vo vnútornej jednotke Willo Star RS 25/6 Willo Star RS 25/7 Willo Star RS 25/7
Maximálny prevádzkový prúd A 14,5 16,0 20,0
Napájanie V-fáza-Hz 380/415 3f-50 380/415 3f-50 380/415 3f-50
Kompresor dvojitý rotačný dvojitý rotačný dvojitý rotačný
Expanzný ventil elektronický elektronický elektronický
Chladivo R-410a R-410a R-410a

* bez regulačného systému

** pri 50% výkone

*** merané v polo-priestore vo vzdialenosti 4m, dĺžka potrubia 5m

Regulačný systém xCC

Typ regulácie Pro Family Comfort Executive
Cena bez DPH 1 245 € 1 455 € 1 665 € 1 870 €

K cene tepelného čerpadla a regulácie je potrebné pripočítať cenu spojovacieho vedenia, montážnej sady, šéfmontáže a dopravné.

vonkajšia jednotka convert aw riadiaca jednotka convert aw riadiaca jednotka convert aw

Použitá technológia

Hlavnými súčasťami systému Convert AW sú komponenty Carrier. Vo vykurovacom okruhu sú osadené výhradne obehové čerpadlá značiek Willo alebo Grundfos, špičkové tepelné výmeníky značky Alfa Laval a regulácia xCC alebo SIEMENS.

Riešenie ohrevu TUV tepelným čerpadlom

Ohrev TUV tepelným čerpadlom vždy šetrí náklady (oproti ohrevu TUV samotným elektrickým telesom). Ohrev je možný dvoma spôsobmi. Naše systémy sú variabilné a preto záleží len na Vás, ktorý spôsob ohrevu zvolíte.

1. Predohrev TUV. Vo vykurovacej sezóne dochádza k predhrevu TUV na teplotu vykurovanej vody tepelným čerpadlom a dohrevu na požadovanú teplotu elektrickým telesom alebo plynovým kotlom. Mimo vykurovaciu sezónu je TUV ohrievaná na požadovanú teplotu len elektrickým telesom alebo plynovým kotlom. Pre tento spôsob ohrevu je možné použiť zásobník, v ktorom dochádza k predhrevu vody (obvykle 100l) a klasický elektrický bojler alebo bojler ohrievaný plynovým kotlom, ktorý vodu dohrieva na požadovanú teplotu (je možné využívať existujúci bojler, prípadne prietokový ohrievač). Vhodný je tiež kombinovaný bojler.

2. Celoročný ohrev TUV tepelným čerpadlom. Celý rok je voda ohrievaná tepelným čerpadlom na teplotu maximálne 55°C. Súčasťou tepelného čerpadla je regulačný systém xCC, ktorý umožní podľa požiadaviek vykurovacieho systému a zásobníku TUV buď kúriť, alebo ohrievať TUV. Ohrev je veľmi rýchly a má vždy prednosť pred kúrením.

Veľmi radi Vám navrhneme najvhodnejšie riešenie.

na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov