• Tepelné čerpadlá pre bytové domyNová alternatíva pre bytové družstvá

V poslednej dobe neustále narastá cena za GJ dodanej energie, čo je dané zastaralými rozvodmi s veľkými stratami tepla, starou technológiou výroby tepla s malou účinnosťou. Konečný užívateľ nemá možnosť ovplyvniť cenu, ale platí iba diktované ceny.  Hľadáte odpovede na otázky: Existuje riešenie, ako ovplyvniť cenu tepla? Investovať do vlastnej plynovej kotolne? Vráti sa vložená investícia?

Vyplatí sa investícia do tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá na vykurovanie bytových domov

Jednou variantov ako zaistiť dostatok lacného tepla pre Váš bytový dom, je inštalácia tepelného čerpadla. Vhodne navrhnuté tepelné čerpadlo (kaskáda tepelných čerpadiel) bude ohrievať vodu vo vykurovacom systéme a zároveň Vám zaistí aj ohrev teplej úžitkovej vody.

Spoľahlivosť na prvom mieste

Tepelné čerpadlá sú bez-údržbové zdroje tepla s vysokou spoľahlivosťou. Na bytové domy sa používajú kaskády - spojenie niekoľkých tepelných čerpadiel. Je veľmi nepravdepodobné, že by došlo k poruche všetkých jednotiek naraz. Návrh a realizácia vždy počíta s  určitou rezervou a prípadným dočasným výpadkom jednej jednotky užívateľ nespozná. S ohľadom na maximálnu spoľahlivosť je do systému zaradený bivalentný/záložný zdroj. Tento zdroj je kedykoľvek pripravený doplniť chýbajúcu tepelnú energiu, ktorú nestačí vyrobiť tepelné čerpadlo, prípadne ho po nevyhnutnú dobu úplne nahradiť.

Teplá úžitková voda (TUV)

Naše riešenie vykurovania bytového domu vždy zahrňuje aj ohrev teplej úžitkovej vody. Doporučujeme používať nerezové zásobníky ACV Jumbo so životnosťou 30 rokov. Sú navrhnuté a vyrobené tak, aby v nich nedochádzalo k usadzovaniu vodného kameňa a ich montáž bola jednoduchá. Nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy, lebo po odobratí izolácie nádoba prejde 80 cm širokou zárubňou. Pri návrhu vždy zohľadňujeme veľkosť zásobníka, riadenie a reguláciu vlastného ohrevu, aby zásoba teplej vody bola dostatočná aj v špičkách.

Riadenie a regulácia

Každá vykurovacia sústava - predovšetkým ak sa jedná o zapojenie do kaskády potrebuje vhodné riadenie a reguláciu. To všetko zaručuje náš systém vyvinutý špeciálne na kaskádové zapojenie tepelných čerpadiel x Cascade Control 7.02. Tento regulačný systém je koncipovaný ako otvorený a umožňuje reguláciu individuálne prispôsobiť daným požiadavkám a podmienkam.

tepelné čerpadlá convert aw zapojené v kaskáde

Medzi hlavné prednosti patrí:

  • plynule riadený výkon celej kaskády
  • rovnomerné zaťaženie všetkých jednotiek
  • inteligentné zapínanie bivalentného/záložného zdroja
  • plynulý prechod medzi alternatívnym a bivalentým režimom
  • útlmový režim (napríklad v noci)
  • riadenie ohrevu TUV
  • diaľková správa
  • diagnostika
na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov