• Riešenie vykurovania rodinných domovTepelné čerpadlá - osvedčená technológia

Existuje celá rada možností vykurovania domu. Niektoré zdroje tepla majú nízke náklady na prevádzku (kotol na drevo, uhlie), iné fungujú bezobslužne (elektrokotol,plynový kotol), ďalšie sú šetrné k životnému prostrediu (biomasa). Jedine tepelné čerpadlo disponuje všetkými vyššie uvedenými vlastnosťami a zároveň je bez-údržbové a veľmi spoľahlivé. Z týchto dôvodov používame na vykurovanie rodinných domov práve tepelné čerpadlá.

Kompletný návrh

Vykurovací systém je jednou z najdôležitejších a finančne najnáročnejších súčastí domu, preto je potrebné ho realizovať s najvyšším úsilím. Náklady na vykurovanie sú najvyšším prevádzkovým nákladom každého rodinného domu. Z tohoto dôvodu kladieme pri návrhu vykurovacieho zdroja dôraz na kvalitnú reguláciu a tým aj na maximálne možné využitie tepelného čerpadla z pohľadu činnosti.

Vykurovací systém

Vykurovací systém je technologický celok a je ho potrebné dimenzovať a regulovať. Na jednej strane sú zdroje tepla, ktoré môžu byť radené v kaskádach a na druhej spotrebiče tepla.

Príklady zdrojov tepla v kaskáde:

 • tepelné čerpadlo
 • elektrokotol
 • plynový kodol
 • kotol na tuhé palivo
 • krbová vložka
 • solárny systém...

Príklady spotrebičov tepla:

 • radiátory
 • podlahové kúrenie
 • vzduchotechnika
 • zásobník s teplou úžitkovou vodou
 • bazén
 • výrivka ...
vnútorná jednotka convert aw
vonkajšia jednotka convert aw

Tepelné čerpadlá AC Heating sú zariadenia, ktoré sú navrhnuté  za účelom maximalizovať efektivitu prevádzky. Sú pripravené na pripojenie aj k existujúcemu zdroju tepla. Systém, ktorý umožňuje riadiť kaskádu zdrojov tepla a kaskádu spotrebičov tepla podľa užívateľom zvolených priorít, sa nazýva x Cascade Control (xCC).

Kvalitné riadenie znamená vyššie úspory a dlhšiu životnosť tepelného čerpadla

Ďalšou jedinečnou vlastnosťou tepelných čerpadiel AC heating je použitie frekvenčného meniča (invertoru) pre plynulé riadenie výstupného výkonu. Medzi hlavné výhody patria nižšia spotreba elektrickej energie, hlučnosť, náklady na obstaranie a dlhšia životnosť oproti konvenčným systémom tepelných čerpadiel.

Okrem presného riadenia chodu tepelného čerpadla, ako takého je dôležité aj riadenie vykurovacieho systému ako celku. Sústava zdrojov a spotrebičov tepla musí pracovať v rovnováhe podľa stanovených požiadaviek a priorít. O to sa stará regulácia xCC.

Základné nastavenie a zregulovanie systému xCC sa vykonáva pri skúške ihneď po montáži tepelného čerpadla. Nastavenie regulačného mechanizmu je však dlhodobejšia záležitosť, a preto regulácia xCC disponuje užívateľsky prívetivým konfiguračným prostredím. Parametre sa nastavujú pomocou počítača cez webový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer...), prípadne cez integrovaný dotykový displej alebo priestorový prístroj.

Pokiaľ užívateľ potrebuje tepelné čerpadlo skontrolovať alebo poradiť s jeho nastavením je to možné uskutočniť cez internet na diaľku, bez toho aby sme navštívili zákazníka. Túto možnosť má tepelné čerpadlo AC Heating rady Convert AW už v základnej výbave.

Dimenzovanie

Tepelné čerpadlá AC Heating dokážu plynule regulovať výstupný výkon. Preto môžu byť predimenzované, respektíve dimenzované na plnú teplotnú stratu domu a to bez použitia akumulačnej nádoby.

Akumulačné nádoby sa používajú u konvečných systémov, ktoré svoj výkon plynule meniť neumožňujú - kvôli zabráneniu častým štartom kompresoru.

Pozor na fámy: Niekedy je akumulačným nádobám chybne pripisovaná funkcia zásobníku tepla, ktorý má údajne nazhromaždiť teplo cez deň, kedy má tepelné čerpadlo väčšiu účinnosť a potom ho využiť v noci, kedy teploty vonkajšieho vzduchu sú nižšie a účinnosť tepelného čerpadla klesá. Aby to bola pravda, musel by byť akumulačný zásobník vykurovanej vody extrémne veľký a museli by sme byť schopní predpovedať potrebu tepla a vývoj vonkajších teplôt. Táto fabula má za význam ospravedlniť veľkú a drahú akumulačnú nádobu a prisúdiť jej aspoň nejaký pozitívny efekt. Faktom však je, že slúži iba k obmedzeniu výkyvu teplôt vykurovanej vody a k obmedzeniu počtu zapnutí kompresora, aby nedošlo k jeho nadmernému opotrebeniu vplyvom častých štartov.

Tepelné čerpadlá AC Heating túto vlastnosť nemajú, preto akumulačný zásobník vykurovanej vody nepotrebujú.

Dimenzovaním tepelného čerpadla na plnú tepelnú stratu domu sa obmedzí spínanie bivalentného/záložného zdroja (napríklad elektrokotla). Táto skutočnosť prináša ďalšie zlepšenie prevádzkových parametrov, vykurovacieho faktoru a zníženie finančných nákladov. Vďaka tomu môže tepelné čerpadlo vykurovať dom bez podpory bivalentného/záložného zdroja aj pri nižších vonkajších teplotách, ako je tomu u konvenčných systémov.

Teplá úžitková voda

Teplú úžitkovú vodu možno ohrievať tepelným čerpadlom a získať tak ďalšiu úsporu nákladov. K tomuto účelu doporučujeme používať nerezové zásobníky tank-in-tank ACV so životnosťou 30 rokov.

Toto riešenie má zmysel predovšetkým pri vyššej spotrebe TUV. Pokiaľ je spotreba teplej úžitkovej vody v objekte nízka, môžeme ohrev riešiť predhrievaním tepelným čerpadlom a dohrievaním v klasickom bojlery alebo ohrievať TUV iba plynovým či elektrickým bojlerom.

Individuálne riešenie

Tepelné čerpadlá AC Heating a regulačný systém xCC vyvíjame, vyrábame a inštalujeme. Neustále pracujeme na ich zdokonaľovaní. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov a čo najvyšších úspor sme schopní realizovať riešenie podľa individuálnych potrieb zákazníka.

bazén vykurovaný tepelným čerpadlom acheating convert aw

Príklad aplikácie regulačného systému xCC: dom s bazénom s celoročnou prevádzkou, troma vykurovacími okruhmi a celoročným ohrevom TUV.

Pre názornosť uveďme jeden príklad. Vezmime do úvahy dom, kde je celoročne používaný a vykurovaný bazén. Vykurovanie takéhoto objektu inak ako tepelným čerpadlom spravidla predstavuje náklady presahujúce 4000 euro za rok. V takejto aplikácii je veľká spotreba tepla a použitie tepelného čerpadla je veľmi vhodné.

Regulačný systém xCC umožňuje efektívne nastaviť jednotlivé teploty a teplotné krivky, vrátane ich časovaní pre tieto sekcie:

 • okruh podlahového vykurovania v dome
 • okruh radiátorového vykurovania v dome
 • okruh na ohrev TUV
 • okruh pre podlahový alebo radiátory v bazénovej miestnosti
 • okruh na ohrev bazénovej vody

Užívateľ si môže zvoliť požadované teploty v jednotlivých sekciách, ktoré sú kontrolované teplotnými čidlami v dome. Tiež si volí vykurovacie krivky (teploty vykurovanej vody závislé od vonkajšej teploty), ktoré môžu byť automaticky korigované pre každý okruh zvlášť. To znižuje teplotu vykurovanej vody a následne spotrebu elektrickej energie tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo vykuruje jednotlivé sekcie domu podľa zvolených parametrov a priorít.

Možné sú aj nasledujúce prípady:

 • Väzba teploty vzduchu v bazénovej miestnosti na teplotu bazénovej vody (regulácia vlhkosti, zamedzenie tvorby pliesní).
 • V prípade nedostatku tepla v určitom období dňa dôjde v celom vykurovacom systéme k odpojeniu okruhu bazénu.  K jeho pripojeniu dochádza opäť vo chvíli kedy je tepla dostatok. To prináša zníženie spotreby pri zachovaní komfortu, obmedzenie spúšťania bivalentného/záložného zdroja. Táto funkcia využíva akumulácie bazénovej vody a zaistí, že v chladnejšom období dňa je bazén odpojený (prechádza do útlmu) a v teplejších častiach dňa je opäť pripojený (prechádza do komfortu).
 • Možnosť obmedziť ohrev bazénu podľa vonkajšej teploty (bazén prejde automaticky do útlmu).
 • Časové ovládať filtráciu alebo ju riadiť podľa teploty, ak to umožňuje umiestnenie odpovedajúceho teplotného čidla.
 • Pri automaticky časovanom útlme a kúrení podľa zotrvačnosti podlahového kúrenia nemusíte sledovať za ako dlho Vaše podlahové vykurovanie zareaguje na zmenu. Systém xCC to zistí behom krátkej doby a sám prispôsobí podľa toho časovanie.
na tepelné čerpadlá convert aw poskytujeme záruku 7 rokov