Hlavná strana Blog Náklady na vykurovanie, ohrev TPV a chladenie rodinného domu tepelným čerpadlom AC Heating

Náklady na vykurovanie, ohrev TPV a chladenie rodinného domu tepelným čerpadlom AC Heating

Aké budú moje prevádzkové náklady na vykurovanie po inštalácii tepelného čerpadla? Resp. presnejšie: „Aké budú moje účty za elektrinu?“ 

Toto je otázka, ktorú nám položí takmer každý zo zákazníkov, ktorí zvažujú vykurovanie tepelným čerpadlom. A aká je naša odpoveď? Je nám ľúto, ale toto my predpovedať nedokážeme, pretože každá domácnosť je svojim spôsobom špecifická. Na to, aké budú účty za elektrickú energiu vplýva množstvo faktorov, okrem samotného zdroja vykurovania aj odber ostatných spotrebičov v rámci domácnosti a s tým súvisiaci: počet členov domácnosti, ako dlho sa členovia domácnosti zdržiavajú v dome, aký je ich odber TPV, koľko je vykurovacích dní v roku, v akej lokalite je tepelné čerpadlo inštalované (chladnejšia/ teplejšia oblasť), aké je inštalované v domácnosti osvetlenie, akej energetickej triedy sú spotrebiče, koľko ich je a ako často sa používajú a množstvo ďalších vecí. Je teda nemožné aj po množstve prepočtov, povedať Vám konkrétny odhad nákladov a nakoľko vás nechceme zavádzať, radšej sa vyhýbame konkrétnym číslam. 
Avšak zo skúsenosti vieme, že takáto odpoveď pre Vás nie je dostatočne uspokojivá, a preto sme urobili prieskum a požiadali našich zákazníkov, ktorý majú inštalované tepelné čerpadlo AC Heating, aby sa s nami podelili o výsledky po vyúčtovaní za elektrickú energiu. 

Charakteristika rodinných domov – „ objektov prieskumu“ 

Aby boli naše výstupy porovnateľné, snažili sme sa  vybrať 3 rodinné domy s podobnými vstupnými dátami.

Čo majú tieto rodinné domy spoločné? 

Špecifikácia rodinných domov – „ objektov prieskumu“ 

1. DOM A : Rodinný dom typu bungalov 150 m2

Rodinný dom bol postavený v roku 2018, sú v ňom nové inštalované úsporné spotrebiče a ledosvetlenie. Zúčtovacie obdobie, za ktoré sa prepočítavali mesačné náklady na elektrickú energiu bolo:September 2021- júl 2022. Tarifa: DD5
Mesačné výdavky domácnosti za kompletnú spotrebu elektrickej energie za toto zúčtovacie obdobie boli 91,80 € s DPH/ mesiac. Predpokladáme, že výdavky na vykurovanie a chladenie predstavujú z tejto sumy hodnotu približne 65 € s DPH /mesiac. Interiérová teplota v tomto dome je celoročne udržiavaná na 24 °C prostredníctvom chladených a vykurovaných stropov.

2. DOM B : Rodinný dom typu bungalov 189 m2

Rodinný dom bol postavený v roku 2018, využívajú úsporné spotrebiče a led osvetlenie. Zúčtovacie obdobie, za ktoré sa vypočítavali mesačné náklady na elektrickú energiu bolo taktiež od septembra 2021- júl 2022. Tarifa: DD5
Mesačné výdavky domácnosti za kompletnú spotrebu elektrickej energie za toto zúčtovacie obdobie boli 121,82 € s DPH/ mesiac. Predpokladáme, že výdavky na vykurovanie a chladenie predstavujú z tejto sumy hodnotu približne 83 € s DPH /mesiac. Znova by som podotkla, že „predpokladáme“ pretože počítame s tým, že náklady na vykurovanie a chladenie tvorí cca.70% z celkových výdavkov na elektrickú energiu. Je však logické, že 4- členná rodina spotrebuje viac teplej vody a aj elektriny na varenie, pranie či len používaním bežnej elektroniky, ako predchádzajúca domácnosť. V zimnom období je domácnosť vykurovaná priemerne na teplotu 23°C, v letnom období chladená na cca.25°C.

 

3. DOM C : Rodinný dom typu bungalov 155 m²+ 50 m² samostatne stojaca garáž s vysokým stropom vykurovaná radiátorom

Rodinný dom bol postavený v roku 2014, no taktiež sú v ňom úsporné spotrebiče a led osvetlenie. Zúčtovacie obdobie, za ktoré sa vypočítavali mesačné náklady na elektrickú energiu bolo:
September 2021- júl 2022. Tarifa: DD5
Mesačné výdavky domácnosti za kompletnú spotrebu elektrickej energie za toto zúčtovacie obdobie boli 171,82 € s DPH/ mesiac. Predpokladáme, že výdavky na vykurovanie a chladenie predstavujú z tejto sumy hodnotu približne 119 € s DPH /mesiac. Tak ako pri predchádzajúcich domácnostiach, tento údaj je opäť  len predpoklad, ktorý nevieme podložiť reálnym meraním. O tejto domácnosti máme taktiež informáciu, že jej obyvatelia trávia doma viac času v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma domácnosťami, nakoľko sú v rodine malé deti. Vzhľadom k tomu, že tepelné čerpadlo vykuruje aj bazén sa taktiež prevádzkové náklady navyšujú. V zimnom období udržujú v tejto domácnosti teplotu 25°C, v letnom období chladia na 24°C

 

Zhodnotenie prieskumu

Z uvedených dát je vidieť, že pri 3 podobných domoch s rovnakým vykurovacím systémom a systémom chladenia sú náklady na elektrickú energiu naozaj odlišné, čím sme okrem iného preukázali, že skutočne nie je možné predpovedať, aké budú Vaše  prevádzkové náklady pri inštalácii tepelného čerpadla. Považujeme tiež za dôležité upriamiť Vašu pozornosť na fakt, že síce konkrétne vieme, aké boli náklady na elektrickú energiu, no to, že v akom pomere bola táto energia spotrebovaná na vykurovanie a chladenieje len naša domnienka vychádzajúca zo štatistík.

Hlavným cieľom tohto prieskumu ale bolo poskytnúť potenciálnym záujemcom o inštaláciu tepelného čerpadla konkrétne „čísla“ aby aspoň orientačne vedeli posúdiť, aké náklady môžu očakávať. Samozrejme, keď bude slúžiť tepelné čerpadlo len na vykurovanie, t.j. nebude sa ním chladiť ako v týchto troch domoch, náklady by mali byť podstatne nižšie, nakoľko v lete bude zariadenie v prevádzke len v čase ohrevu TPV. 

Nezabúdajte však, že každý dom má je odlišný a každá domácnosť má individuálne potreby a návyky.

© 2024